Financiering

Binnen het programma Groningen@Work kunt u als ondernemer in de provincie Groningen gebruik maken van diverse subsidieregelingen of fondsen. Hieronder vindt u een overzicht. Ook organisaties  die u helpen bij het vinden van de juiste financiering voor uw bedrijf staan erbij. 

123subsidie.nl

Wilt u weten welke subsidiemogelijkheden in Noord-Nederland voor u interessant zijn? Op 123subsidie.nl kunt u in 3 stappen zien voor welke subsidies uw onderneming in aanmerking komt. U kunt gericht zoeken op provincie en interessegebied. Deze subsidiezoeker is een initiatief van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Carduso Capital

Het investeringsfonds Carduso Capital ondersteunt jonge en/of innovatieve technologiebedrijven in en om de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. In het fonds zit 16 miljoen euro. Aanvragers moeten zich bezig houden met life sciences, healthy ageing, energie ofsustainable society. 

EFRO

Dit programma is bedoeld voor innovatieve MKB's in Noord-Nederland. Bedrijven die zich richten op de ontwikkeling en praktische toepassing van kennis en zoeken naar wegen om kennis om te zetten in levensvatbare producten. Het kan gaan om innovaties in producten, diensten of processen. Het programma stelt de komende jaren 103,5...

Europese subsidies

Vanuit de Europese Unie zijn er diverse subsidies beschikbaar, zowel voor Duitsland-Nederland als voor samenwerking met andere Europese partners.

 

Flinc

Kunt u als ondernemer wel wat hulp gebruiken bij het vinden van de juiste financiering voor uw idee of plannen? Flinc helpt u bij het investor ready maken van uw plannen en koppelt u aan de juiste financierder. 

 

G-Force Capital

Het investeringsfonds G-force Capital geeft financiële ondersteuning aan Groninger ondernemers die een bedrijf starten in de digitale sector.

Groninger ondernemersregeling

Met deze regeling kunt u maximaal 5000 euro subsidie krijgen voor deelname aan adviesprogramma’s. Bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft bij het opstarten van een bedrijf, export naar het buitenland of verbetering van uw ondernemersvaardigheden.

Innovatief en Duurzaam MKB Groningen

Deze subsidie is bedoeld voor mkb'ers die hun product, productieproces of bedrijf duurzamer willen maken door innovatie. Er is 1,6 miljoen euro beschikbaar. Alle mkb'ers kunnen een aanvraag indienen, behalve uit de sectoren detailhandel, horeca, visserij en primaire landbouw. 

Innovatiefonds Noord-Nederland

Het Innovatiefonds Noord-Nederland (INN) stelt ondernemers in staat om innovatieve ideeën naar de markt te brengen. Het Innovatiefonds is revolverend, wat inhoudt dat de verstrekte middelen op termijn terugvloeien naar het fonds.

Investeringsfonds Groningen

Dit fonds is bedoeld voor de vestiging, groei en vernieuwing van mkb-ondernemingen in Groningen. Het investeringsfonds van 40 miljoen euro neemt deel in andere fondsen voor het bedrijfsleven. De opbrengsten van de investeringen worden ingezet voor nieuwe aanvragen.

NOM

De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) heeft verschillende financieringsmogelijkheden van € 50.000,- tot € 2.500.000,-. Bijvoorbeeld als je een jong, kansrijk bedrijf hebt of als je uitbreidings- of overnameplannen hebt. Ook als je product of dienst nog niet volledig ontwikkeld is, kan de NOM helpen.

Pharma Connect Capital

Investeringsfonds Pharma Connect Capital investeert onder meer in de zeer vroege fase van medicijnontwikkeling. Daarmee draagt dit fonds bij aan dichten van de innovatie- en financieringskloof die de afgelopen jaren is ontstaan doordat de farmaceutische industrie steeds meer taken delegeert.

 

Regionale Investeringssteun Groningen

Nieuwe bedrijven en ondernemers met uitbreidingsplannen in de Eemsdelta en op de Zernike Campus in Groningen kunnen een beroep doen op de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG2019). Het kan gaan om investeringen in apparatuur, gebouwen en eventueel grond. De provincie Groningen, Economic Board Groningen en het Rijk stellen 40...