Privacy statement

De provincie Groningen gebruikt uw persoons- of adresgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft ingevuld. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van de nieuwsbrief, dan gebruiken wij deze gegevens niet om u ook ongevraagd informatie toe te zenden.


Daarnaast verzamelen we automatisch gegevens over het bezoek en het gebruik van onze website. Deze informatie is anoniem. Informatie over bezoeken aan onze website (bijvoorbeeld IP-adressen) gebruiken we alleen voor bezoekersstatistieken, en om eventuele technische problemen op te lossen. De provincie Groningen gebruikt deze gegevens nooit om individuele bezoekers te identificeren.


Om uw privacy te beschermen, geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geldt ook voor persoonsgegevens die verwerkt worden via website