Bouw baggerschip op vloeibaar aardgas zet het Noorden op voorsprong

Duurzame energie

Barkmeijer Shipyards uit Stroobos, op de grens van Groningen en Friesland, heeft de opdracht gekregen om eind juni 2018 een hypermodern baggerschip op te leveren dat op vloeibaar aardgas (LNG) vaart. Zulke schepen zijn nu nog vrij zeldzaam. “Het is voor Noord-Nederland een uitgelezen kans om knowhow over LNG op te doen”, vindt commercieel directeur Hans Veraart.

“Het schip dat we bouwen, de ‘Ecodelta’, is een sleephopperzuiger”, legt Veraart uit. “Dat is een schip dat slib, zand en grind van de zeebodem opzuigt via een buis en een enorme pomp, zeg maar een soort stofzuiger. We bouwen het schip voor bagger- en aannemingsbedrijf Van der Kamp uit Zwolle. Die gaat het inzetten voor het uitbaggeren van de haven van Rotterdam en voor het winnen van zand voor de kust. Deze dubbelfunctie maakt het schip beter te exploiteren. Dat moet ook wel, want een schip op vloeibaar aardgas is nu nog erg prijzig. Vloeibaar aardgas wordt gezien als de brandstof van de toekomst. Het is veel schoner dan dieselolie en stookolie, de gebruikelijke brandstoffen. Dankzij de schonere uitstoot kan het schip probleemloos worden ingezet in een stedelijke omgeving.”

Blokken

De bouw van het 136 meter lange en 21 meter brede schip is logistiek een complexe puzzel. “Het schip wordt in blokken gebouwd. Deze blokken worden met pontons vervoerd en mogen daarom niet te groot en te zwaar zijn. Bij Niestern-Sander in Delfzijl worden de blokken samengebouwd tot een casco. Om de gewenste levertijd te halen, besteden we een deel van de blokken uit aan andere werven in het Noorden. Dat geldt ook voor de installaties. We zijn eraan gewend om met andere partijen in het Noorden samen te werken.”

Kennis

De provincies Groningen en Fryslân investeren samen ongeveer 1,3 miljoen euro in de Ecodelta. De bouw van het baggerschip levert het Noorden circa 300 manjaren extra werk op. Belangrijker nog is dat deze opdracht het Noorden wereldwijd een voorsprong geeft in kennis over het bouwen van LNG-aangedreven schepen. Veraart: “Een voorwaarde die de provincies stellen, is dat we de kennis die we bij deze klus opdoen, gaan delen. Dat doen we graag. Deze opdracht is niet alleen goed voor ons, maar ook voor andere bedrijven in Noord-Nederland , werven, de toeleveranciers, de kennisinstellingen en opleidingen en de overheid. Hopelijk zetten we Noord-Nederland hiermee op de kaart als dé regio voor de bouw van schepen op vloeibaar aardgas.”

Rol van de provincie

De provincie heeft subsidie beschikbaar gesteld vanuit het het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP ZZL).