Diagnoptics ontwikkelt scanner om zelf veroudering te meten

Duurzame energie

Healthy ageing

Innovatie

Een handzame scanner ontwikkelen waarmee mensen zelf de veroudering van hun lichaam kunnen meten. Dat is het doel van het project ‘Zelfmonitoring hart en lichaam’ van het Groningse bedrijf Diagnoptics. “We willen met behulp van onze eigen AGE Reader-technologie zelfmonitoring van hart en lichaam mogelijk maken voor consumenten”, aldus Michiel Kregel, verantwoordelijk voor de productontwikkeling van Diagnoptics.

“Zelf meten hoe gezond je bent, is een toenemende trend”, vertelt Kregel. “Die is ontstaan doordat steeds meer mensen bewust bezig zijn met hun gezondheid en wordt in de hand gewerkt door de alsmaar toenemende zorgkosten. Daarnaast is het zorgbeleid van de overheid steeds meer gericht op preventie en het zelf meten en monitoren van gezondheid past daarin. Dat wordt bovendien steeds gemakkelijker met behulp van goedkope en beschikbare sensortechnologie, bijvoorbeeld in smartphones. Wij zien deze trend van zelfmonitoring als een kans om onze eigen AGE Reader-technologie beschikbaar te maken voor consumenten. We ontwikkelen nu een scanner waarmee mensen zelf inzicht krijgen in hun lichamelijke gezondheid op basis van een huidmeting." De ontwikkeling is mede mogelijk dankzij subsidie van de provincie Groningen uit het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG).

Michiel Kregel, productontwikkelaar bij Diagnoptics
Michiel Kregel, productontwikkelaar bij Diagnoptics

Veroudering meten

“Uit onderzoek blijkt dat er een verband is tussen enerzijds de hoeveelheid AGEs in ons lichaam en anderzijds veroudering en de ontwikkeling van hart- en vaatziekten en diabetes”, legt Kregel uit. “AGE staat voor Advanced Glycation End-products, oftewel versuikerde eiwitten. Als je bijvoorbeeld diabetes hebt, bevat je lichaam vaak meer AGEs. De hoeveelheid AGEs in je lichaam zeggen dus iets over je gezondheid.” Diagnoptics ontwikkelde een technologie om het AGE-gehalte in de huid snel en makkelijk te meten. “Simpel gezegd schijnen we licht in de huid en meten vervolgens hoeveel fluorescent licht er uit de huid komt”, gaat Kregel verder. “Zo kunnen we eenvoudig en snel de AGE-waarde in de huid bepalen. Je hebt binnen tien seconden het resultaat, zonder in de huid te hoeven prikken.”

Scanner voor consumenten

De technologie van Diagnoptics is inmiddels breed erkend als een doorbraak. “Nu ontwikkelen we een scanner die geschikt zal zijn voor consumenten”, zegt Kregel enthousiast. “Daarvoor werken we met partners aan drie aspecten. Ten eerste moet de scanner handzaam en tegelijk betaalbaar zijn. Ten tweede moet hij geschikt zijn voor ieder huidtype. Vooral voor donkere huidtypen zoals die van mensen uit Afrika en Zuid-Azië moeten we onze technologie doorontwikkelen. Ten derde werken we aan een toepassing voor de persoonlijke fitheid: wat kun je aflezen aan de gemeten AGE-waarde en wat kun je doen om die te verbeteren? Hiervoor werken we samen met het UMCG. Dat onderzoekt, onder meer door inspanningstesten bij topsporters, wat de precieze betekenis is van een gemeten AGE-waarde. We werken inmiddels zo’n twee jaar aan de scanner. Als alles goed gaat, kunnen we eind dit jaar een prototype presenteren”, besluit Kregel hoopvol.

Rol van de provincie

het bedrijf Diagnoptics kreeg subsidie vanuit het Innovatief Actieprogramma Groningen(IAG). Dit programma is bedoeld voor vernieuwende samenwerkingsprojecten met een hoog ambitieniveau.