Zernike Advanced Processing: kennisuitwisseling onderwijs en bedrijfsleven

Arbeidsmarkt

Kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven om technische innovatie te bevorderen. Dat staat centraal in het programma ZAP: Zernike Advanced Processing. Hierin werken Noorderpoort, Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen samen aan onderzoek, innovatie, inrichting en bewaking van bedrijfsprocessen in de agro-verwerkende industrie. “De samenwerking is ontzettend waardevol voor de eigen ontwikkeling van onze studenten en hun kansen op de arbeidsmarkt”, zegt Stieneke Boerma, beleidsadviseur van Noorderpoort.

“De agro-verwerkende industrie is voortdurend op zoek naar nieuwe toepassingen voor bijvoorbeeld aardappelen en suikerbieten”, vertelt Boerma. “Denk aan voedsel voor mens en dier, medicinale of cosmetische toepassingen, maar ook aan het gebruik in chemische processen of duurzame materialen. Voor de innovatie van hun producten hebben bedrijven in deze industrie goed opgeleide professionals nodig. Die leiden we samen met de Hanzehogeschool en de RUG op in ZAP. Hier combineren we de kennis van het onderwijs en het bedrijfsleven met nauw op de praktijk afgestemde opdrachten.”

Simulaties
De studenten van de drie kennisinstellingen werken in een proceshal die speciaal voor ZAP op het Zernikecomplex in Groningen is ingericht. In deze testomgeving werken de studenten samen aan gesimuleerde bedrijfsprocessen. De simulaties zijn nodig omdat het gaat om processen die je leerlingen niet in de praktijk kunt laten oefenen. Boerma: “Het gaat om heel ingewikkelde en gevoelige mechanische en chemische processen. Het is te risicovol om onervaren mensen daarmee in de praktijk te laten werken. In ZAP leren de studenten de gevolgen van verschillende ontwerpen van de processen, hoe ze die moeten bewaken en ook wat ze moeten doen als er iets misgaat. Het is goed dat ze dat in een beschermde omgeving kunnen oefenen binnen dit nieuw op te zetten onderwijs.”

Software
De simulaties van ZAP waar de studenten mee werken, zijn mede mogelijk gemaakt door Groningen@Work. “Voor de simulaties zijn verschillende middelen nodig”, gaat Boerma verder. “Fysieke materialen zoals bijvoorbeeld machines, buizen en sensoren, maar voor een steeds groter deel gaat het om software, waarmee simulaties kunnen worden aangestuurd. Daarin hebben we met de subsidie van de provincie Groningen kunnen investeren.”

Hoger niveau
Door samen te werken kunnen de studenten van de drie onderwijsinstellingen optimaal gebruikmaken van elkaars kennis en inzichten. De mbo-studenten van Noorderpoort werken vooral samen met hbo’ers. “Dat levert voor beide partijen enorm veel voordeel op”, zegt Boerma. “We merken dat onze leerlingen door de hbo-studenten worden meegenomen naar een hoger niveau en dat vinden ze heel leerzaam. Andersom vinden de hbo’ers het heel waardevol om samen te werken met de mensen die straks op de werkvloer de processen die zij ontwerpen, moeten inrichten en bewaken.”

Kijk voor een filmpje over ZAP op www.nnaf.eu/index.php.